Điện tử dân dụng

Tên nghề: ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

– Lý thuyết cơ sở của các mạch điện tử. Tính toán, phân tích các mạch điện ở góc độ kỹ lưỡng, khi cần có thể xử lý và thay thế một số mạch ứng dung trong thực tế.

– Cấu tạo, nguyên lý làm việc và các chỉ tiêu cơ bản của các loại thiết bị điện tử dân dụng như: máy thu hình công nghệ cao và digital; DVD; Monitor; CAMERA…

Kỹ năng

– Sữa chữa các loại thiết bị điện tử dân dụng từ hệ thống âm thanh cho đến máy thu hình công nghệ cao và digital; DVD; Monitor; CAMERA.

– Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, đưa ra được những quyết định kỹ thuật có hàm lượng chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn.

– Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp.

– Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn,

– Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân xưởng hoặc xí nghiệp nhỏ

Sau khi học xong chương trình người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm điện tử  hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức

– Trung thành với sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

– Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn của lịch sử.

– Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc. Học nghề ở hà nội ở đâu.

Thể chất, quốc phòng

– Có hiểu biết và phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Thường xuyên rèn luyện cơ thể để có sức khoẻ đảm bảo công tác lâu dài và sẵn sàng chiến đấu giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ Tổ quốc.

CAO ĐẲNG NGHỀ NGHỀ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

 

MH,

Tên môn học, mô đun

Tổng

số

I

Các môn học chung

450

MH 01

Chính trị

90

MH 02

Pháp luât

30

MH 03

Giáo dục thể chất

60

MH 06

Giáo dục quốc phòng - An ninh.

75

MH 05

Tin học

75

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2850

II.1

Các môn học, mô đun  kỹ thuật cơ sở

885

MH 07

Điện kỹ thuật

60

MH 08

Tín hiệu và phương thức truyền dẫn

45

MH 09

Tổ chức, quản lý xí nghiệp

30

MĐ 10

Kỹ thuật an toàn điện

30

MĐ 11

Vật liệu, linh kiện điện tử

105

MĐ 12

Đo lường Điện- Điện tử

60

MĐ 13

Kỹ thuật mạch điện tử I

150

MĐ 14

Kỹ thuật mạch điện tử II

105

MĐ 15

Kỹ thuật số

120

MĐ 16

Kỹ thuật mạch điện tử III

60

MĐ 17

Kỹ thuật vi điều khiển

120

II.2

Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề

1965

MĐ 18

Điện cơ bản

105

MĐ 19

Vẽ mạch điện tử

75

MĐ 20

Hệ thống âm thanh

150

MĐ 21

Máy RADIO-CASSETTE

120

MĐ 22

Máy thu hình

150

MĐ 23

Máy CD/VCD

120

MĐ 24

Máy DVD

90

MĐ 25

Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số

120

MĐ 26

Sửa chữa điện thoại di động

120

MĐ 27

Máy CAMERA (cam corder)

90

MĐ 28

Thiết kế thi công mạch in

60

MĐ 29

Kỹ thuật cảm biến

75

MĐ 30

Điện tử ứng dụng trong tự động điều khiển

120

MĐ 31

Vi mạch số lập trình

90

MĐ 32

PLC

120

MĐ 33

Thực tập sản xuất

360

 

Tổng cộng

3300

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn