Hướng dẫn Hồ sơ

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ

Hồ sơ gồm:

I/Túi đựng hồ sơ n(nhận tại bàn tuyển sinh khi nộp hồ sơ): Ghi ở mặt trước

            - Họ và tên: (Viết bằng CHỮ IN HOA)

            - Ngày tháng năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh, ngày và tháng là số nhỏ hơn 10 thì thêm 0 phía trước: Năm phải ghi đầy đủ chữ số.

            - Chỗ ở hiện tại: Thôn/Xóm/Số nhà/ Đường phố-Xã/Huyện-Quận/Tỉnh-Thành phố. Số điện thoại (nếu có)

            - Đối tượng ưu tiên (nếu có): Ghi rõ

            - Địa chỉ báo tin: Ghi theo Hộ khẩu thường trú: Thôn/Xóm/Số nhà/ Đường phố-Xã/Huyện-Quận/Tỉnh-Thành phố. Số điện thoại (nếu có)

II/Bên trong túi: Gồm có

            1/ 01 bộ "Hồ sơ tuyển sinh" gồm:

            01 "Phiếu đăng ký học nghề"

            - Ghi đầy đủ các thông tin ghi trên mặt trước, dán ảnh đúng vị trí khung ảnh và có dấu giáp lai và dấu của cơ quan xác nhận.

            2/ 01 bộ "Hồ sơ học sinh, sinh viên" gồm:

            - 01 Sơ yếu lý lịch: Ghi đầy đủ các mục, dán ảnh. Mục nào không có ghi "không" (không để trống mục cào).  Xin xác nhận của Phường, Xã nơi cư trú và đóng dấu (cả giáp lai ảnh)

            - 01 bản sao Giấy khai sinh (có công chứng)

            - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương) có công chứng: Tùy theo từng đối tượng tuyển sinh.

            - Nếu tốt nghiệp năm 2015 thì nộp bản gốc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT, THCS và sẽ nộp bổ sung sau khi nhận Bằng tốt nghiệp THPT, THCS trong quá trình học. Đối vơi học sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước thì nộp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, THCS (có công chứng).

            - 01 bản sao học bạ PTTH , THCS (có công chứng): Tùy theo từng đối tượng tuyển sinh

            - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của các bệnh viện cấp Quận, huyện trở lên.

            - 03 ảnh: cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư, mới chụp trong vòng 6 tháng (Không tính ảnh đã dán trong hồ sơ). Mặt sau ảnh phải ghi họ tên đầy đủ, cả ngày, tháng, năm sinh.

            - Giấy chứng nhận ưu tiên, chính sách (nếu có): Con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ, mồ coi cả cha lẫn mẹ, dân tọc ít người, diện "Hộ đói", diện "Hộ nghèo"... do phòng LĐTB và XH cấp Quận/huyện cấp

                                                                                          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Ghi chú: Trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện có thể sử dụng túi hồ sơ theo mẫu bán sẵn ghi đầy đủ thông tin như hướng dẫn trên

* Lưu ý: Học sinh đọc kỹ và làm đúng, đầy đủ theo các mục hướng dẫn này.

 

 

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

I/Hồ sơ gồm: 02 bộ (01 bộ "Phiếu đăng ký tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp" và 01 bồ "Hồ sơ học sinh")

II/Túi đựng hồ sơ: Ghi ở mặt trước

            - Họ và tên: (Viết bằng CHỮ IN HOA)

            - Ngày tháng năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh, ngày và tháng là số nhỏ hơn 10 thì thêm 0 phía trước: Năm phải ghi đầy đủ chữ số.

            - Chỗ ở hiện tại: Thôn/Xóm/Số nhà/ Đường phố-Xã/Huyện-Quận/Tỉnh-Thành phố. Số điện thoại (nếu có)

            - Đối tượng ưu tiên (nếu có): Ghi rõ

            - Địa chỉ báo tin: Ghi theo Hộ khẩu thường trú: Thôn/Xóm/Số nhà/ Đường phố-Xã/Huyện-Quận/Tỉnh-Thành phố. Số điện thoại (nếu có)

III/Bên trong: Gồm có

            1/ 01 "Hồ sơ tuyên sinh Trung cấp chuyên nghiệp":

- Vỏ ngoài ghi đầy đủ các thông tin ghi trên mặt trước, dán ảnh đúng vị trí khung ảnh và có dấu giáp lai và dấu của cơ quan xác nhận.

             Bên trong: Có 02 phiếu, phiếu số 01 và phiếu số 02. Cả 02 phiếu đều ghi đầy đủ các thông tin. Khi nộp, nhận lại phiếu số 02 đã được người nhận hồ sơ ký nhận.

            - 01 Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nếu tốt nghiệp năm 2015)

Hoặc bản sao học bạ THPT (hoặc BTTH, TCN) có công chứng (nếu tốt nghiệp các năm khác)

            2/ 01 bộ "Hồ sơ  học sinh" gồm:

            - 02 bản hồ sơ trúng tuyển. Ghi đầy đủ các mục, dán ảnh. Mục nào không có ghi "không" (Không bỏ trống các mục). Xin xác nhận của phường, xã nơi cư trú va đóng dấu (cả giáp lai ảnh)

            Lưu ý: Không xin xác nhận của cơ quan làm việc hoặc cơ quan bố,mẹ.

            - 01 bản sao Giấy khai sinh (có công chứng)

            - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có công chứng.

            + Nếu tốt nghiệp năm 2015 thì sẽ nộp bổ sung trong quá trình học.

            - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của các bệnh viện cấp Quận, huyện trở lên.

            - 03 ảnh: cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư, mới chụp trong vòng 6 tháng (Không tính ảnh đã dán trong hồ sơ). Mặt sau ảnh phải ghi họ tên đầy đủ, cả ngày, tháng, năm sinh.

            - Giấy chứng nhận ưu tiên, chính sách (nếu có): Con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ, mồ coi cả cha lẫn mẹ, dân tọc ít người, diện "Hộ đói", diện "Hộ nghèo"... do phòng LĐTB và XH cấp Quận/huyện cấp

 

                                                                                          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

* Lưu ý: Học sinh đọc kỹ và làm đúng, đầy đủ theo các mục hướng dẫn này.