Kỹ thuật máy lạnh & điều hoà không khí

Tên nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

– Kiến thức.

+ Có khả năng phân tích bản chất các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của một hệ thống lạnh, một hệ thống điều hoà không khí và chỉ ra những đặc điểm riêng, chuyên biệt của các chủng loại và các hãng sản xuất.

+ Trình bầy được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm. Các trường dạy nghề hà nội

+ Trình bầy được những dấu hiệu hư hỏng, quy trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống.

+ Có khả năng phân tích các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm; chỉ ra được chi tiết, cụm chi tiết, thiết bị có thể thay thế tương đương.

+ Trình bầy được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt; phương pháp tính sơ bộ năng suất lạnh của một hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí trung tâm.

+ Có khả năng tổ chức tổ, nhóm trong các hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như các hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu công nghệ mới của nghề.

+ Có khả năng hướng dẫn thợ bậc thấp hơn và thợ phụ.

+ Có khả năng sử dụng các thiết bị an toàn trong nghề; sơ cứu ngưòi bị điện giật, bị báng lạnh, bị ngã từ trên cao xuống.

– Kỹ năng.

+ Làm các nhiệm vụ vận hành, bảo trì bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đúng quy trình và an toàn cho người và thiết bị.

+ Nhận biết được dấu hiệu, xác định được các nguyên nhân hư hỏng; vạch ra được quy trình sửa chữa; sửa chữa tốt các hư hỏng thông thường cả phần điện và phần lạnh. Thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng. Sửa chữa được các mạch điều khiển, khống chế và những hư hỏng phức tạp khác trong các máy lạnh nhỏ và điều hoà không khí cục bộ dân dụng.

+ Phục hồi được trạng thái làm việc tiêu chuẩn của hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm.

+ Tính toán chọn thiết bị, vẽ được bản vẽ lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ và các máy điều hoà cục bộ.

+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt, nhóm vận hành hay sửa chữa; hướng dẫn được cho thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc.

+ Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện – Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm.

+ Sử dụng các thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi có sự cố mất an toàn về điện, lạnh v.v…

+ Tự học tập có phương pháp: Tra cứu, đọc, nghiên cứu và rút ra kiến thức cần có. Danh sách trường dạy nghề uy tín trên toàn quốc.

Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng

– Chính trị, đạo đức

+ Hiểu biết và tự hào về truyền thống dân tộc, có giác ngộ XHCN, có phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp.

+ Hiểu biết về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam; Quyền và nghĩa vụ công dân; Tổ chức nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Biết áp dụng và thực hiện trong cuộc sống và sinh hoạt ở nhà trường và xã hội; đồng thời tuyên truyền, vận động được gia đình, người thân, bạn bè cùng thực hiện. học nghề ở hà nội hãy tới HNIVC

+ Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

– Thể chất, quốc phòng

+ Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và lao động – đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 2. Thực hiện được các bài tập thể dục, các bài thể thao như điền kinh, cầu lông để rèn luyên sức khoẻ thường xuyên trong cuộc sống sau này. \

+ Có kiến thức quân sự phổ thông, có khả năng chiến đấu và chỉ huy chiến đấu cấp tiểu đội, phân đội tăng cường. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

TRUNG CẤP NGHỀ MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã, MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Tổng số

I

Các môn học chung

210

MH01

Chính trị

30

MH02

Pháp luật

15

MH03

Giáo dục thể chất

30

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

45

MH05

Tin học

30

MH06

Tiếng Anh

60

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1920

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

930

MH 07

Vẽ kỹ thuật

45

MH 08

Cơ kỹ thuật

45

MH 09

Cơ sở kỹ thuật điện

45

MH 10

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí

120

MH 11

Vật liệu điện lạnh

30

MH 12

An toàn lao động, điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp

45

MĐ 13

Máy điện

150

MĐ 14

Trang bị điện

150

MĐ 15

Thực tập Nguội

90

MĐ 16

Thực tập hàn

90

MĐ 17

Thực tập gò

90

MH 18

Kỹ thuật điện tử

30

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

990

MĐ 19

Đo lường điện - lạnh

60

 

MĐ 20

Lạnh cơ bản

210

MĐ 21

Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp  

150

MĐ 22

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

60

MĐ 23

Hệ thống điều hoà không khí cục bộ

210

MĐ 24

Hệ thống điều hoà không khí trung tâm

60

MĐ 25

Thực tập tốt nghiệp

240

Tổng

2130

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn