Nghề Hàn (Công nghệ Hàn)

Tên nghề: HÀN

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức.

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ hàn để vận dụng vào việc

tính toán kết cấu hàn, các vật liệu sử dụng trong nghề hàn, xác định chế độ hàn và các công việc khác của người thợ hàn.

- Kỹ năng.

+ Hàn các mối hàn và kết cấu hàn thông dụng chế tạo từ các vật liệu thường

dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, tiết kiệm và an toàn.

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công

việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.  

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

 - Chính trị, đạo đức:

 + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lênin, hiến

pháp, pháp luật và luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của

giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ Hàn nói riêng.

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ

thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.

 + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công

nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 - Thể chất, quốc phòng:

 + Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện

thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo.

 + Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục

quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

CAO ĐẲNG NGHỀ - NGHỀ HÀN

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI  GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

 

MÃ MH,

Tên môn học, mô đun

Tổng số

I

Các môn học chung

450

MH 01

Chính trị

90

MH 02

Pháp luật

30

MH 03

Giáo dục thể chất

60

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

MH 05

Tin học

75

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề 

2850

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

315

MH 07

Vẽ kỹ thuật cơ khí

90

MH 08

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

45

MH 09

Vật liệu cơ khí

45

MH 10

Cơ kỹ thuật

60

MH 11

Kỹ thuật điện – Điện tử công nghiệp

45

MH 12

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

30

II.2

Các môn học mô đun chuyên môn nghề

2535

MĐ 13

Hàn hồ quang tay cơ bản

240

MĐ 14

Gá lắp kết cấu hàn

60

MĐ 15

Hàn hồ quang tay nâng cao

180

MĐ 16

Hàn Khí

240

MĐ 17

Chế tạo phôi hàn   

150

MĐ 18

Hàn  MIG/MAG cơ bản

90

MĐ 19

Hàn  MIG/MAG nâng cao

90

MĐ 20

Hàn TIG cơ bản

90

MH 21

Quy trình hàn

75

MH 22

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

30

MĐ 23

Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế

90

MĐ 24

Thực tập sản xuất 

270

MĐ 25

Hàn TIG nâng cao

90

MĐ 26

Hàn ống công nghệ cao

165

MĐ 27

Hàn hồ quang tay – thép ống hợp kim. (Xử lý nhiệt trước, trong và sau khi hàn)

180

MĐ 28

Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)   

60

MĐ 29

Hàn tự động dưới lớp thuốc  

60

MH 30

Tổ chức quản lý sản xuất   

45

MĐ 31

Tính toán kết cấu hàn   

60

MH 32

Anh văn chuyên ngành

90

MĐ 33

Thực tập tốt nghiệp   

180

 

Tổng cộng

3300

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn