Nguội chế tạo (Chế tạo khuôn)

Tên nghề:          NGUỘI CĂN BẢN

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Nguội căn bản
Số lượng môn học/ mô-đun đào tạo: 08
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Chứng chỉ sơ cấp nghề.
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ  nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, quy trình vận hành máy mài, máy khoan, máy cắt cằm tay, máy uốn, các tư thế, góc độ khi đứng đục, dũa, cưa, cắt;
+ Đọc được các bản vẽ chi tiết đơn giản trong gia công, chế tạo chi tiết, uốn nắn, cưa cắt, khoan lỗ trên phôi và chi tiết;
+ Biết được các phương pháp uốn, nắn, cưa cắt và khoan lỗ, phương pháp
phòng chống cháy nổ và sơ cứu người bị tai nạn;
+ Biết sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị dùng trong nghề nguội;
+ Đọc được các ký hiệu, mác thép trên phôi.
- Kỹ năng:
+ Gia công, chế tạo được các chi tiết đơn giản đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm và an toàn;
+ Sử dụng được các trang thiết bị, dụng cụ của nghề, dụng cụ, thiết bị phòngchống cháy nổ, sơ cứu được nạn nhân khi sảy ra tai nạn;
+ Kiểm tra, đánh giá, phân loại được một số dạng sai hỏng khi gia công chi tiết và đưa ra biện pháp khắc phục.
- Thái độ:
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công nhân;
+ Có ý thức học tập, rèn luyện, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của công việc.
2.Cơ hội làm việc
Sau khi học xong chương trình sơ cấp nghề “Nguội căn bản” người học có thể làm việc tại:
- Các nhà máy cơ khí.
- Công ty cổ phần cơ khí .
- Xưởng gia công cơ khí tư nhân và nhiều công ty xí nghiệp cơ khí trong nước.
 
II.THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIÊU
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 3 tháng.
- Thời gian học tập tuần: 11 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 40 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 8 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học,  mô đun đào tạo nghề: 400 giờ.
- Thời gian học lý thuyết: 100 giờ Thời gian học thực hành 300 giờ.
 
III. CAO ĐẲNG NGHỀ - NGHỀ NGUỘI CHẾ TẠO

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN.

MH, MĐ

      Tên môn học, mô đun

Tổng số

I

Các môn học chung

450

MH 01

Chính trị

90

MH 02

Pháp luật

30

MH 03

Giáo dục Thể chất

60

MH 04

Giáo dục quốc phòng

75

MH 05

Tin học

75

MH 06

Tiếng Anh

120

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

3300

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

360

MH 07

Vẽ kỹ thuật

75

MH 08

Vật liệu cơ khí

30

MH 09

Dung sai lắp ghép

30

MH 10

Kỹ thuật an toàn lao động

30

MH 11

Cơ ứng dụng

60

MH 12

Kỹ thuật Điện - Điện tử CN

45

MH 13

Autocad

45

MH 14

Chi tiết máy

45

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

2940

MĐ 15

Kỹ thuật đo lường

60

MH  16

Công nghệ chế tạo máy-Đồ gá

60

MĐ 17

Gia công nguội cơ bản

360

MĐ  18

Thực tập tiện

60

MĐ  19

Thực tập phay

60

MĐ  20

Thực tập mài

60

MĐ  21

Thực tập hàn

60

MĐ 22

Gia công tinh nguội

180

MĐ  23

Sửa chữa điều chỉnh dụng cụ đo

60

MĐ  24

Lắp ráp đồ gá

60

MH  25

Công nghệ dập

75

MH  26

Máy và lập trình CNC

60

MĐ  27

Thực tập máy xung

45

MĐ  28

Thực tập máy cắt dây

60

MĐ  29

Chế tạo khuôn dập cắt

150

MĐ 30

Chế tạo khuôn dập vuốt

60

MĐ  31

Lắp ráp khuôn dập cắt,vuốt

90

MĐ 32

Tổ chức sản xuất

30

MĐ  33

Thiết kế mô hình 3D trên máy vi tính

60

MĐ 34

Ứng dụng phần mềm trong thiết kế và gia công khuôn

90

MĐ 35

Thực tập máy trung tâm gia công CNC

75

MĐ  36

Chế tạo khuôn dập nóng

90

MĐ 37

Chế tạo khuôn ép chất dẻo

120

MĐ  38

Lắp ráp khuôn dập nóng, ép chất dẻo.

90

MĐ 39

Sửa chữa đồ gá

60

MĐ 40

Sửa chữa khuôn dập

150

MĐ 41

Chế tạo dụng cụ

240

MĐ 42

Nhiệt luyện

135

MĐ 43

Thực tập sản xuất

240

                                   Tổng cộng

3750

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn