Tin học văn phòng

Tên nghề:         TIN HỌC VĂN PHÒNG

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

* Kiến thức:

– Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

– Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

– Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

– Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

– Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn phòng và hướng giải quyết các dự cố đó. \

* Kỹ năng:

– Soạn thảo dược văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;

– Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

– Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

– Sử dụng được bộ Open Office;

– Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

– Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;

– Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;

– Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;

– Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn phòng;

  1. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

* Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

+ Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị;

+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

* Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng;

+ Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

  1. Cơ hội việc làm:

– Thư ký văn phòng;

– Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

– Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;

– Làm việc cho các công ty máy tính;

– Thiết kế quảng cáo;

– Quản lý phòng Internet;

– Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

TRUNG CẤP NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG

DANH MỤC MÔN HỌC CHUNG, BẮT BUỘC, LỰA CHỌN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

 
MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

Tổng số

I

Các môn học chung

210

MH 01

Chính trị

30

MH 02

Pháp luật

15

MH 03

Giáo dục thể chất

30

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

MH 05

Tin học

30

MH 06

Ngoại ngữ

60

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1925

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

525

MĐ 07

Kỹ thuật sử bàn phím

45

MH 08

Văn bản pháp qui

45

MĐ 09

Soạn thảo văn bản điện tử

90

MĐ 10

Hệ điều hành windows

60

MĐ 11

Thiết kế trình diễn trên máy tính

75

MĐ 12

Bảng tính điện tử

90

MĐ 13

Lập trình căn bản

60

MĐ 14

Tiếng  Anh chuyên ngành

60

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1400

MĐ 15

Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng

75

MĐ 16

Phần cứng máy tính

60

MĐ 17

Xử lý ảnh bằng Photoshop

90

MĐ 18

Mạng căn bản

60

MĐ 19

Lập trình quản lý

90

MĐ 20

Thiết kế đồ hoạ bằng Correl draw

90

MĐ 21

Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng

75

MĐ 22

Cài đặt, thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN

75

MĐ 23

Internet

75

MĐ 24

Lập trình Macro trên MS office

60

MĐ 25

Bảo trì hệ thống máy tính

60

MĐ 26

Công nghệ đa phương tiện

75

MĐ 27

Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử

60

MĐ 28

Thực tập tốt nghiệp

200

MĐ 29

Thiết kế Web

90

MĐ 30

Macromedia flash

75

MH 31

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

45

MH 32

Kỹ năng làm việc nhóm

45

Tổng cộng:

2135

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn