Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh

Học nghề vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh ở đâu

  • Sửa chữa được các nguyên nhân hư hỏng; lập được quy trình sửa chữa; sửa chữa được các hư hỏng thông thường của thiết bị lạnh;
  • Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa đúng quy trình các thiết bị lạnh trong công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng;
  • Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm vận hành, sửa chữa;
  • Sử dụng các thiết bị lạnh, dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;
  • Làm được một số kỹ năng cơ bản về Nguội, Hàn, Gò và lắp đặt mạch điện đơn giản.
Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội
Website: http://www.hnivc.edu.vn