Vẽ thiết kế trên máy tính

Tên nghề:        VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Hiểu rõ quá trình vẽ và thiết kế trên máy tính;

+ Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các chi tiết máy cần thiết kế;

+ Xác định được yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết,cơ cấu máy của các máy công nghiệp;

+ Hiểu rõ phương pháp sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị đo lường trong thiết kế và gia công chi tiết máy;

+ Hiểu được nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng các máy công cụ hỗ trợ cho việc gia công sản phẩm;

+ Đọc và hiểu nội dung các bản vẽ kỹ thuật;

+ Phán đoán, nhận diện được sản phẩm thiết kế;

+ Sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm thiết kế cơ bản và trang thiết bị hỗ trợ;

+ Hiểu rõ phương pháp bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ;

+ Tổng hợp, thiết lập được hồ sơ thiết kế;

+ Khả năng sử dụng và cập nhật các phần mềm vẽ và thiết kế nâng cao;

+ Hiểu được phương pháp lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát, cải tiến các công việc được giao của cá nhân, tổ và nhóm;

+ Trình bày được các quy trình, quy phạm an toàn lao động, bảo vệ môi trường;

+ Hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc cách sử dụng của các phương tiện cấp cứu thường dùng. Tìm hiểu học nghề ở đâu uy tín tại hà nội.

– Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ và thiết kế;

+ Thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình vẽ và thiết kế;

+ Có khả năng gia công chế tạo sản phẩm mẫu;

+ Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình vẽ thiết kế, chế tạo sản phẩm mẫu;

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh cơ bản;

+ Lập được tài liệu thiết kế; thực hiện được việc tính toán cho các chỉ tiêu thiết kế khác và chọn thông số tối ưu;

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ và nhóm. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc;

+ Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin,Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, định hướng phát triển của ngành, giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Chọn trường dạy nghề hà nội đảm bảo ra trường 100% có việc làm.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm được việc làm ở các công ty xí nghiệp, nhà máy sản xuất cơ khí. Với vị trí làm việc ở các phòng kỹ thuật đảm nhận nhiệm vụ vẽ và thiết kế sản phẩm, giám sát và gia công chế tạo sản phẩm mẫu; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Bạn sẽ được học trường cao đẳng nghề uy tín và chất lượng nhất tại hà nội.  Tiêu biểu trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội. Tham khảo tuyển sinh cao đẳng 2015.

CAO ĐẲNG NGHỀ NGHỀ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY VI TÍNH

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Tổng số

I.

Các môn học chung

450

MH01

Chính trị

90

MH02

Pháp luật

30

MH03

Giáo dục thể chất

60

MH04

Giáo dục quốc phòng

75

MH05

Tin học

75

MH06

Ngoại ngữ

120

II.

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

3300

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

495

MH 07

Dung sai lắp ghép

45

MH 08

Hình học họa hình

90

MH 09

Vẽ kỹ thuật

90

MH 10

Cơ kỹ thuật

75

MĐ 11

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

30

MH 12

Điện kỹ thuật

45

MH 13

Vật liệu cơ khí

45

MH 14

Toán ứng dụng

75

II.2

Các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề

2805

MH 15

Ngoại ngữ chuyên ngành

60

MH 16

Nguyên lý máy

45

MH 17

Nguyên lý cắt gọt kim loại

45

MH 18

Máy cắt kim loại

45

MĐ 19

Tin học văn phòng

90

MĐ 20

Lắp ráp và cài đặt máy tính

60

MĐ 21

Thực hành kỹ thuật đo lường

60

MĐ 22

Thực hành nguội cơ bản

90

MĐ 23

Thực hành tiện cơ bản

180

MĐ 24

Thực hành phay cơ bản

180

MĐ 25

Autocad

75

MĐ 26

Mechanical Desktop

120

MĐ 27

Mô hình hóa sản phẩm cơ khí

150

MĐ 28

CAD/CAM

120

MH 29

Chi tiết máy

45

MH 30

Đồ án chi tiết máy

30

MH 31

Công  nghệ chế tạo

60

MH 32

Tổ chức và quản lý sản xuất

30

MĐ 33

Thực tập chuyên ngành

240

MĐ 34

Thực tập tốt nghiệp

240

MĐ 36

Gia công trên máy tiện CNC

150

MĐ 38

Gia công trên máy phay CNC

150

MĐ 40

Thực hành điện

60

MH 42

Khí nén thủy lực

60

MĐ 44

Thiết kế đồ họa bitmap

120

MĐ 45

Thiết kế đồ họa vector

120

MĐ 49

Ứng dụng phần mềm thiết kế khuôn

120

MH 50

Máy điều khiển số và lập trình CNC

60

 

Tổng cộng:

3750

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn